2018 JOD 菲英計畫介紹

菲律賓介紹

    飛翔小黑-去背  Logo-JOD去背

簡章下載    家長同意書   報名去!    築夢計畫專區

 

TW group留下聯絡資訊,築夢資訊不漏接!

回應已關閉。